Opzeggen lidmaatschap

Natuurlijk vinden we het jammer als je je lidmaatschap opzegt, graag vernemen we de reden voor opzegging.


Vanaf 1 december 2011 is de zogenaamde 'Wet van Dam' in werking getreden. In deze wet zijn er nieuwe regels opgesteld met betrekking tot het opzeggen van lidmaatschappen. Niet alleen van bijvoorbeeld tijdschriften en sportscholen, maar ook verenigingen. In tegenstelling tot tijdschriften en sportscholen mogen verenigingen stilzwijgend het lidmaatschap met de duur van een jaar verlangen, tenzij er door het lid vóór een bepaalde datum is opgezegd, bij de MCH is dat vóór 1 december.

Opzeggingen dienen schriftelijk (of via e-mail) vóór 1 december door de ledenadministratie van de MCH te zijn ontvangen. Opzeggingen worden schriftelijk bevestigd.

Er kan dus niet telefonisch of mondeling opgezegd worden. Ontvang je geen bevestiging neem dan contact op met de ledenadministratie.

Opzeggingen die na 1 december worden ontvangen worden verwerkt als opzegging in het nieuwe verenigingsjaar, hetgeen betekent dat het lidmaatschap nog een jaar doorloopt en aan de financiële verplichtingen moet worden voldaan.

Ledenadministratie MCH
IJsselmeerstraat 3B
1271 AA Huizen

.html