Opzeggen Lidmaatschap

Vanaf 1 december 2011 is de zogenaamde 'Wet van Dam' in werking getreden. In deze wet
zijn er nieuwe regels opgesteld met betrekking tot het opzeggen van lidmaatschappen.
Niet alleen van bijvoorbeeld tijdschriften en sportscholen, maar ook verenigingen.
In tegenstelling tot tijdschriften en sportscholen mogen verenigingen nog wel stilzwijgend
het lidmaatschap met de duur van een jaar verlangen, tenzij er door het lid vóór een
bepaalde datum, bij de MCH vóór 1 december, is opgezegd.

Opzeggingen dienen schriftelijk (of via e-mail secretaris@mch-huizen.nl) vóór 1 december door de ledenadministratie van de MCH te zijn ontvangen. Opzeggingen worden schriftelijk bevestigd.

Er kan niet telefonisch of mondeling opgezegd worden.
Ontvangt u geen bevestiging neem dan contact op met de ledenadministratie.

Opzeggingen welke na 1 december worden ontvangen, betekend dat het lidmaatschap nog 
een jaar doorloopt en de financiële verplichtingen moeten worden voldaan.

Ledenadministratie MCH
IJsselmeerstraat 3B
1271 AA Huizen